Informacje prawne

Wniosek o pomoc? Proszę tym sposobem.

URST EVENTS
Enrico Gennrich
Mittelstrasse 36
14641 Nauen

Numer podatkowy: 051/ 233/01267
Reprezentowany przez: Enrico Gennrich

Rozstrzyganie sporów online zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ODR

Istnieje unijna platforma do pozasądowego rozwiązywania sporów online: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy zobowiązani do udziału w jakimkolwiek konsumenckim postępowaniu arbitrażowym i nie jesteśmy do tego przygotowani.